กรุณาอ่านให้ละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อ

  • ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงิน เนื่องจากเปลี่ยนใจ หรือได้ทดลองสวมใส่แล้ว
  • การเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากร้านส่งสินค้าผิดไปจากที่ระบุในคำสั่งซื้อ สินค้าที่ส่งผิดไปนั้นต้องอยู่ในสภาพยังไม่ได้ทดลองสวมใส่ และ/หรือยังไม่ได้ใช้งาน โดยมีป้ายสินค้า และป้ายราคา ติดอยู่ในสินค้า ครบถ้วน ตลอดรวมถึงสินค้าต้องใส่ถุงหรือกล่อง แบรนด์อย่างครบถ้วน
  • เพื่อสะดวกในการตรวจสอบกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่คุณลูกค้าได้รับ ขอให้คุณลูกค้าถ่าย VDO บันทึกการเปิดถุง / กล่องบรรจุสินค้า ทุกครั้ง สำหรับนำเป็นหลักฐานอ้างอิงการเคลม (Claim) สินค้า

แชร์ไปที่ :

Facebook
Twitter
Email

บทความอื่นๆ

ศูนย์บริการลูกค้า

Chrissy Shoo Brand

จัดส่งฟรี

บริการจัดส่งแบบมาตรฐานฟรี สำหรับทุกคำสั่งซื้อ

ผลิตในประเทศไทย

แมทเข้ากับชุดอื่นๆ โดยไม่ต้องสวมเสื้อทับ ดูเท่ และเก๋ ไม่เหมือนใคร

บริการห่อของขวัญ

บริการห่อของขวัญทุกคำสั่งซื้อ

ศูนย์บริการลูกค้า

สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ในเวลาทำการ